Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

A4 door Midden-Delfland nieuws in de media

Meer informatie over de A4 op Midden-Delfland.net.

Kamer twijfelt over A4 Midden-Delfland 

DEN HAAG - De Tweede Kamer twijfelt aan de noodzaak van het doortrekken van de A4 door Midden-Delfland. Het zou teveel geld kosten en de files te weinig oplossen. De partijen maken zich zorgen over de luchtverontreiniging en de aansluiting op het Prins Clausplein. De Kamer wil weten of de alternatieven voor de A4 wel voldoende zijn onderzocht. Kamerlid Slob van de Christenunie sprak van een 'schimmige zaak'. Hij is bang dat de Kamer straks voor een voldongen feit wordt geplaatst als minister Peijs met de provincie Zuid-Holland afspraken maakt over de A4. Hiertoe zou dinsdag een intentieovereenkomst worden getekend. De aanleg van de A4 kostte aanvankelijk 475 miljoen euro, maar volgens een geheim rapport zou het veel duurder worden.

maandag 20 december 2004, RTVWest


Doortrekken A4 veel duurder dan gedacht

door Lex de Jonge

DEN HAAG | Het doortrekken van de A4 van Delft naar Schiedam wordt beduidend duurder dan geraamd. Dat blijkt uit een geheime rapportage van Rijkswaterstaat.

De aanleg vergt tussen 520 en 790 miljoen euro. Dit nog zonder de aanzienlijke kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de norm voor de luchtverontreiniging. Het Rijk heeft 475 miljoen beschikbaar gesteld.

Vorige week bleek al dat de verlengde A4 door het agrarisch natuurgebied van Midden-Delfland bij aanleg onmiddellijk te kampen krijgt met zeer aanzienlijke files. Dat staat in een eveneens geheime concept-nota waarop deze krant de hand heeft gelegd.

In deze studie worden ook alternatieven bestudeerd voor het doortrekken van de A4. Zo zou een verbreding van de A13 en een aansluiting van de weg op de A16 verkeers- en milieutechnisch een beter alternatief zijn voor de doorstroming van het autoverkeer tussen Den Haag en Rotterdam. Uit de nieuwe, financiële rapportage blijkt echter dat het alternatief tussen de 860 en 1840 miljoen euro gaat kosten. Maandag praat de Tweede Kamer met minister Peijs (Verkeer) over de grote verkeersprojecten, waaronder de A4 Midden-Delfland. Een Kamermeerderheid wil dat ze extra geld op tafel legt voor een ander ontbrekend stuk A4 in Brabant.

Haagsche Courant 18 december 2004


Twijfels over verlengde A4 nemen eerder toe dan af 

door Lex de Jonge

Maandag praat de Tweede Kamer over grote verkeersprojecten. Zo staat de A4 Midden-Delfland weer op het lijstje. Nog altijd blijft de verlengde weg door het agrarisch natuurgebied Midden-Delfland controversieel. Niet in de laatste plaats omdat een nog geheim concept-rapport de twijfels eerder aanwakkert dan wegneemt.

Het rapport is nog geheim. De Trajectnota over de A4 Midden-Delfland is in concept-fase, zoals dat in ambtelijke kringen zo mooi heet. Diverse hoofdstukken ontbreken nog. Toch biedt het voorlopige rapport bijzondere inzichten. Zo is de verlengde A4 door het groengebied niet het beste alternatief als het gaat om de doorstroming van verkeer tussen Rotterdam en Den Haag. De verbreding van de A13 en aanleg van een verbindingsweg tussen A13 en A16 biedt betere verkeersoplossingen, stelt het rapport.

Een nog meer verhelderende conclusie heeft de samenvatting van de concept-nota niet eens gehaald. Uit het nog geheime rapport blijkt dat er aanzienlijke files op de snelweg ontstaan zodra de A4 wordt doorgetrokken. De doorstroming wordt 'slecht tot zeer slecht', terwijl alternatieven als de A13/A16 op dat gebied veel betere papieren hebben. Hoe beroerd 'slecht tot zeer slecht' precies is, wordt niet duidelijk. Alleen de zogeheten verhouding tussen de verkeerscapaciteit en -intensiteit wordt besproken. Bij een verhouding van 0,8 heeft een weg al te maken met filevorming. De A4 scoort pijnlijk hoog: bóven de één. Hoeveel daarboven is nog onduidelijk.

Berekeningen

Veel zou duidelijk worden als verkeer en Waterstaat berekeningen zou overleggen over de verkeersdrukte op de toekomstige weg. maar ondanks vele verzoeken in het verleden is het ministerie daartoe nooit bereid geweest. Maandag wordt in de Tweede Kamer weer over de A4 Midden-Delfland gesproken, maar de Kamerleden weten van niks. Een concept-nota is natuurlijk geen eindnota. Maar de becijferingen die in het stuk zijn vermeld, zijn wel afgerond. Inmiddels wordt daar ook meer duidelijk over. De benodigde financiën zijn globaal aangegeven. Zo wordt de verlengde A4 een stuk duurder dan gedacht. Voor de weg is een bedrag beschikbaar gesteld van 475 miljoen euro. De kosten liggen volgens een geheime rapportage tussen de 520 en 790 miljoen euro, nog zonder de aanzienlijke kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de norm voor de luchtverontreiniging. Een meevaller voor de voorstanders van de A4 is wel dat het verkeers- en milieutechnisch zo goede alternatief van A13/A16 nog veel duurder blijkt te zijn. De verlengde A4 wordt derhalve duurder dan gedacht en zal bij aanleg onmiddellijk te kampen hebben met heel veel files. Daar komt nog een nadeel bij, zo blijkt uit de geheime nota. Op het gebied van luchtkwaliteit op de A16 en A20 scoort de verlengde A4 duidelijk slechter dan alternatieven.

Overschreden

Over de luchtvervuiling bij Schiedam en Vlaardingen is zelfs een apart rapport gemaakt. Die was nodig, omdat de wettelijke normen overschreden worden. Minister Peijs herhaalde deze week tijdens een bijeenkomst in Schiedam nog eens, dat deze situatie niet kan blijven bestaan. "Als het niet kan, dan komt de A4 er niet." Het ook nog geheime deskundigenrapport biedt geen uitsluitsel. Het oplossen van de luchtvervuiling is heel moeilijk, constateren hoogleraren en anderen, maar onmogelijk is het niet. Alleen is daar opnieuw onderzoek voor nodig.

Haagsche Courant 18 december 2004


Wethouder houdt vast aan A4-plannen

WESTLAND | De berichten als zou het verkeer niet gebaat zijn bij het doortrekken van rijksweg A4, zoals deze krant zaterdag meldde, kunnen de Westlandse wethouder Den Boer (economische zaken) niet verontrusten. "Ik heb het ook gelezen, maar weet niet beter dan dat de plannen gewoon doorgaan", antwoordde hij op vragen van commissielid Noordam (CDA). "Het doortrekken van de A4 is belangrijk om het verkeer van de Westlandse wegen weg te krijgen. We zullen alle zeilen bijzetten om de plannen doorgang te laten vinden."

Haagsche Courant 14 december 2004


Verkeer niet gebaat bij doortrekken van A4

door Lex de Jonge

DEN HAAG | Het aanleggen van het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Schiedam is niet de beste oplossing voor de doorstroming van het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam. Dat staat in een nog vertrouwelijk concept van de trajectnota die in het bezit is van deze krant.

De A4 zou direct te kampen krijgen met aanzienlijke files. Uit de voorlopige studie blijkt bovendien dat een verbreding van de A13 (Den Haag-Rotterdam) in combinatie met een verbindingweg tussen de A16 (bij het Terbregseplein) en de A13 (Doenkade) de files in het hele gebied meer terugdringt dan een verlengde A4. In rijtijd is de A13-variant een minuut sneller dan een A4-oplossing.

Ook de luchtvervuiling op de A13 en A20 wordt beter tegengegaan via de A13/A16-variant, terwijl er meer verkeer over deze weg zal gaan dan over de A4. Goede luchtkwaliteit is een vereiste voor aanleg. De aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam vermindert wel de geluidsproblemen beter dan de A13/A16.

Haagsche Courant 11 december 2004


A13/A16 heeft beste papieren

DEN HAAG | Het vertrouwelijke rapport over de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam en de mogelijke alternatieven is zeer uitgebreid. Of het nu gaat om de verkeer, milieu, of veiligheid: alles is onderzocht.

Voor de automobilist is het antwoord wel duidelijk. De A13/A16 voldoet duidelijk beter dan de verlengde A4. Niet alleen neemt het aantal files in de regio veel meer af dan bij aanleg van de A4, dat gebeurt ook nog eens bij een beduidend intensiever gebruik van de weg. Dubbele winst, zou je kunnen zeggen.

Verder blijkt dat de verlengde A4 na aanleg onmiddellijk te kampen krijgt met zeer ernstige files. Dit wordt veroorzaakt doordat de A4 zou moeten worden aangelegd met 2 keer drie rijstroken, terwijl er vanwege de beperkte ruimte tussen Vlaardingen en Schiedam maar ruimte is voor twee keer twee banen. De files zullen extra luchtverontreiniging betekenen voor de inwoners van Schiedam en Vlaardingen. De precieze cijfers. Vergeleken met de huidige verkeerssituatie (vertaald naar 2020) zou het doortrekken van de A4 vijf procent minder file-uren in de regio opleveren. De aanleg van de A13/A16 betekent veertien procent minder uren in de files. Opvallend is dat dit gunstige resultaat bereikt wordt terwijl het aantal kilometers dat in totaal in de regio wordt afgelegd bij aan leg van de A 13 / A 16 aanzienlijk hoger is dan bij aanleg van de verlengde A4. Ook weer vergeleken de huidige situatie (vertaald naar 2020) levert de A13/A16 dertien procent meer gereden kilometers in de regio op en de verlengde A4 zes procent. Twee kanttekeningen: volgens het rapport is de A13/A16 iets kwetsbaarder bij stremmingen van de rijbanen en hebben provinciale en gemeentelijke wegen iets meer baat bij een verlengde A4.

Op het gebied van luchtkwaliteit scoort de A13 / A16 ook beter dan de verlengde A4. Dit is opvallend, aangezien er meer verkeer over deze weg zal gaan. Vooral de luchtvervuiling bij Schiedam en Vlaardingen is een groot probleem. Minister Peijs (verkeer) heeft daarvan gezegd dat een verlengde A4 zonder oplossing niet kan worden aangelegd. Op het gebied van geluidsoverlast scoort de A4 wel een stuk beter.

Haagsche Courant 11 december 2004


Onderzoek naar Oranjetunnel 

ROTTERDAM | Diverse buurgemeenten van Rotterdam willen snel een onderzoek naar de vraag of aanleg van de A4 tussen Delft-Rotterdam betekent dat nog maar weinig kans is op aanleg van de Oranjetunnel van het Westland naar het zuiden. De Rotterdamse wethouder Hulman (VVD, verkeer) voelt niets voor zo'n studie. Nu is alleen de A4 aan de orde, een Oranjetunnel is iets voor later, stelde hij in de verkeerscommissie van de regioraad Rotterdam. De burgemeester van Rozenburg wilde het onderzoek wel. VVD-wethouder Groosman uit Maassluis viel Hulman echter bij. "Politici, die vrezen voor een negatief effect van de A4 op de Oranjetunnel, hebben zich laten opschrikken door de Delftse ingenieur van der Chijs die gewoon tegen de A4 is en probeert alles op de agenda te krijgen dat de A4 kan vertragen.".

Haagsche Courant 10 december 2004


Milieudefensie tegen nieuwe snelweg

VLAARDINGEN - Milieudefensie heeft gisteren een spandoek opgehangen naast de A20 bij Vlaardingen, met recente satellietbeelden van de luchtvervuiling in Europa. Het doek van tien bij tien meter is een protest tegen de extra luchtvervuiling die optreedt na de aanleg van een nieuw stuk van de snelweg A4.

Provinciale Zeeuwse Courant.


Midden-Delfland hoopt op snelle aanleg A4

MIDDEN-DELFLAND | Midden-Delfland hoopt op een zo snel mogelijke aanleg van de A4 tussen Delft en Rotterdam. OGP-wethouder Hanemaaijer van verkeer benadrukt dat 'het doorgaan van die weg voor de gemeente Midden-Delfland van zeer groot belang is'. Volgens Hanemaaijer vermindert de aanleg van de A4 het sluipverkeer door de kern Maasland aanzienlijk. Dat sluipverkeer is de raadsleden van Midden-Delfland een doorn in het oog. Tijdens een vergadering van de commissie-Grondgebied, werd duidelijk dat alle politieke partijen willen dat de wethouder maatregelen neemt om dat (sluip)verkeer door Maasland terug te dringen.

Haagsche Courant 9 november 2004


Staten akkoord met miljoenen voor A4

DEN HAAG | De provincie Zuid- Holland legt 34,5 miljoen op tafel voor 'extra maatregelen' in de omgeving van Schipluiden rondom de A4, een nieuwe snelweg tussen Den Haag en Rotterdam.

Een grote politieke meerderheid uit de verkeerscommissie van Provinciale Staten heeft gistermiddag ingestemd met die financiële bijdrage aan de rijksweg. Voor CDA en VVD kan de A4 er niet snel genoeg komen. Die partijen vroegen of de aanleg niet eerder kan beginnen dan 'eind 2008', zoals de planning nu luidt. Maar volgens CDA-bestuurder A. van Dijk, die het woord voerde namens de net daarvoor aangetreden nieuwe gedeputeerde J. van Nieuwenhoven (PvdA), kan vanwege wettelijke onderzoeks- en bezwaartermijnen de start niet worden vervroegd.

Diverse partijen vroegen gisteren bezorgd of recente uitspraken door de Raad van State over luchtvervuiling langs wegen, waardoor bouwprojecten zijn stilgelegd, ook gevolgen kan hebben voor het A4-plan. Van Dijk zei dat dit nog wordt onderzocht.

Met de 34,5 miljoen van de provincie lijkt de financiering van een tweede snelweg Den Haag-Rotterdam nu geregeld. Het rijk trok eerder al 475 miljoen euro uit voor het zeven kilometer lange stuk, dat komt te lopen door groengebied Midden-Delfland en wijken van Vlaardingen en Schiedam. Volgens Van Dijk is het rijksgeld ook voldoende voor aansluiting op verkeersknooppunt Kethelplein in Rotterdam.

Van Nieuwenhovens voorganger M. Norder, die het A4-plan bedacht, dacht aanvankelijk 125 miljoen euro nodig te hebben voor een pakket aan kwaliteitsmaatregelen rond de weg. Het gaat dan om 'nieuwe natuur', eco-passages voor dieren, opruimen van kassen in het gebied, meer fietspaden, steun aan boeren voor 'groene diensten' (door de LPF gisteren smalend 'kabouter Plop maatregelen' genoemd) en om stedenbouwkundige projecten in Vlaardingen en Schiedam. Het blijft nu bij 30 miljoen euro van de provincie, die ook gaat zorgen voor de uitvoering van het pakket. Voor de organisatie daarvan is gisteren nog eens 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Het rijk draagt wel met gesloten beurs bij, onder meer via het gratis beschikbaar stellen van gronden.

Haagsche Courant 28 oktober 2004


Aanleg A4 door Midden-Delfland vanaf 2008 

donderdag 30 september 2004

DELFT - De A4 door Midden-Delfland wordt vanaf 2008 aangelegd. Dat blijkt uit de nota Mobiliteit van minister Peijs die donderdagmiddag is gepresenteerd. De minister wil onderzoeken of er tol kan worden geheven op de weg, maar de provincie verzet zich daartegen. Eerder zei Norder al niets te zien in het systeem, omdat automobilisten dan voor een gratis rit op de A13 zullen kiezen. In de nota Mobiliteit staan verder investeringen in de A4 bij Leiden en de bereikbaarheid van de Greenpoort; de tuinbouwgebieden in het Westland. Voor de Spoortunnel Delft wordt definitief geen geld uitgetrokken.

RTVWest


Financiering A4 Midden-Delfland rond

woensdag 29 september 2004

DEN HAAG - De financiering van de aanleg van de A4 door Midden-Delfland is rond. De provincie heeft de laatste 30 miljoen euro gevonden voor de natuur en de inpassing van de weg. Er komen ecoducten en veel groen dat zal worden onderhouden door boeren. Gedeputeerde Norder zei dat zijn jarenlange missie voor de zeven kilometer snelweg hiermee tot een einde is gekomen. Als alle inspraakprocedures volgens plan verlopen, kan de aanleg van de A4 in 2008 beginnen. 

Op de weg zal waarschijnlijk geen tol worden geheven. Norder ziet niets in het systeem, omdat automobilisten dan voor een gratis rit op de A13 zullen kiezen. De aanleg van de A4 door Midden-Delfland kost bijna een half miljard euro.

RTVWest


Uitstel verlengde A4

door Lex de Jonge - Haagsche Courant van 24 september

DEN HAAG | De aanleg van de verlengde A4 tussen Schiedam en Delft heeft twee jaar vertraging opgelopen. Dit blijkt uit een vergelijking van de begrotingen van het ministerie van Verkeer voor 2004 en 2005.

Het uitstel is mede een gevolg van de hoge kosten van de zeven kilometer snelweg. De financiering van de weg, die voor 468 miljoen in de boeken staat, is nog niet rond. Ook de aanpak van het fileknelpunt op de A13 tussen Delft en het Kleinpolderplein bij Rotterdam is uitgesteld. De uitvoering begint nu niet meer voor 2011. Verder laat de verbreding en verbetering van de A15 (Beneluxplein-Vaanplein) bij Rotterdam twee jaar langer op zich wachten. Aan de snelweg wordt op z'n vroegst in 2008 begonnen, zo blijkt uit de verkeersbegroting van 2005. Vervoerdersorganisatie EVO is geschrokken van het uitstel van het werk aan belangrijke wegen en knelpunten in Zuid-Holland. Vooral de vertraging voor de A15 ziet de organisatie als een probleem. "Vorig jaar is het vrachtverkeer op die weg verdubbeld", stelt een woordvoerder van de EVO. "Er is dus juist haast geboden." De extra files door het uitstel van het werk aan de weg zouden volgens de vervoerdersorganisatie het bedrijfsleven 100 miljoen euro kosten. Dat cijfer is gebaseerd op het aantal vrachtwagens dat op de Zuid-Hollandse wegen stilstaat en de tijd die ze in de file moeten staan.


Pleidooi voor tunnel als alternatief A4

Artikel uit Haagsche Courant van 17-04-2004

MIDDEN-DELFLAND | De gemeenten aan weerszijden van de Nieuwe Waterweg willen dat er veel serieuzer gestudeerd wordt op de bouw van de Oranjetunnel, die het Westland met Voorne-Putten kan verbinden. De burgemeester van Rozenburg, Ria de Sutter, is bang dat er alleen naar de Oranjetunnel wordt gekeken als één van de alternatieven voor de verlenging van de A4 door Midden-Delfland.

De Sutter is weliswaar blij dat de Oranjetunnel is opgenomen in de startnotitie, waarin ook alternatieve oplossingen voor de rijksweg tussen Schiedam en Delft behoren te staan, maar ze is bang dat dan onvoldoende wordt gekeken naar de andere voordelen die de Oranjetunnel zal hebben.


Bedrijfsleven vraagt om vaart achter A4

Artikel uit Haagsche Courant van 16-04-2004

DELFT | Het bedrijfsleven in de regio vindt dat het rijk haast moet maken met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Dit schrijven diverse brancheorganisatie uit de regio in een reactie op de startnotitie van de weg.


Doorbraak voor A4 Midden-Delfland 

donderdag 5 februari 2004

DEN HAAG - De aanleg van de A4 door Midden-Delfland is een stap dichterbij gekomen. Regiobestuurders, de provincie en minister Peijs hebben woensdag overeenstemming bereikt over de inpassing van de snelweg in het landschap. Gedeputeerde Norder spreekt van een doorbraak, Peijs noemde het brede vertrouwen 'gedenkwaardig'. Het ministerie van Verkeer trekt 475 miljoen euro uit voor de aanleg van de A4. Andere ministeries zijn inmiddels bereid om voor een nog onbekend bedrag bij te dragen aan behoud van de natuur in Midden-Delfland. Als niets meer tegenzit kan de aanleg van de A4 in 2007 beginnen. Over het project is meer dan veertig jaar gepraat.

RTVWest Actueel


Geen studie naar 'platte' A4 en echte rijksweg Westland

door Henk de Kat

DEN HAAG | Minister Peijs (VVD, Verkeer) wil geen onderzoek doen naar aanleg van rijksweg A4 tussen Delft en Rotterdam op maaiveldhoogte, ook al is zo'n plat stuk asfalt de goedkoopste oplossing.

Ook wil ze geen studie verrichten naar het alternatief van een 'echte' rijksweg A54 langs het Westland, vanaf Wateringse Veld naar de Maasdijk. Ze wil alleen kijken of de bestaande Veilingroute, die enkelstrooks is, kan worden opgekrikt tot dubbelstrooks 'autoweg 54'. Dit blijkt uit de ontwerp-Startnotitie van de minister, het wettelijk voorgeschreven plan van aanpak. Eerst moeten allerlei milieutechnische en bouwkundige studies worden verricht; eind 2006 is het moment aangebroken voor een aanlegbesluit door de Tweede Kamer van de A4 óf die A54. In 2007 kan dan concreet de bouw beginnen van de uitgekozen nieuwe weg tussen de Haagse en Rotterdamse regio, volgens planning rijden in 2010 de eerste auto's.

De Zuid-Hollandse provinciebestuurder Norder (PvdA, Verkeer), bedenker van een breed aanvaard A4-plan waarmee hij het vastgelopen debat over deze al veertig jaar omstreden rijksweg weer op gang kreeg, praat volgende week met de minister over de precieze onderzoeksopdrachten in de Startnotitie. In een spoedvergadering gisteren van de verkeerscommissie uit Provinciale Staten kreeg hij van VVD, CDA en LPF de boodschap mee dat aanleg van een 'platte' A4 tóch moet worden bekeken. "Om een kostenvergelijking te hebben", aldus CDA'er Koop. Maar de gedeputeerde vermoedde dat de minister daarvoor niet te porren zal zijn. "Ze wil geen studie naar iets wat zeer onwenselijk is, en waar de regio volstrekt op tegen is".

Norders eigen PvdA, GroenLinks, D66 en SGP/CU waren bezorgd dat met de Startnotitie de 'kwaliteit uit het A4-plan van Norder' verdwijnt, aangezien het in de notitie vooral draait om de eis van Peijs dat de wegaanleg niet meer mag kosten dan de door de Kamer beschikbaar gestelde 475 miljoen euro. Niet gerept wordt over de 125 miljoen euro voor natuurontwikkeling in Midden-Delfland die Norder als compensatie wil. "Zo glijdt het plan af", vreesde Ouwehand van GroenLinks. Maar de gedeputeerde was daar niet bang voor. "Natuurontwikkeling wordt op andere manieren gefinancierd." Hij billijkte ook het voorstel van Peijs om als alternatief voor de A4 alleen te kijken naar een bredere 'autoweg' langs het Westland. "De status van 'rijksweg' houdt in dat aan allerlei ontwerp-eisen moet worden voldaan. Dit zou betekenen dat je de bestaande Veilingroute eerst helemaal moet afbreken."

Haagsche Courant van 29-01-2004


Prijzenslag bij aanleg van wegen

door Henk de Kat

DEN HAAG | Aannemers zijn fors gezakt met hun prijzen sinds de onthullingen over de bouwfraude. Bij onderhoud van wegen, maar ook bij aanleg van nieuwe trajecten voor de provincie Zuid-Holland zitten ze zo'n 20 tot 30 procent onder de verwachte bestekprijs.

Dit heeft de provinciale topambtenaar H. Kleij gisteravond gezegd. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor het uitbesteden van onderhoud en beheer van Zuid-Hollandse wegen. "Dat de prijs zo ver zakt, is voor ongeveer de helft te danken aan het feit dat aannemers geen onderlinge afspraken meer durven te maken. De rest van de daling komt door de honger naar werk in de bouwwereld." Hij zei dit na afloop van een bijeenkomst van de verkeerscommissie uit Provinciale Staten over de plannen voor de A4 tussen Den Haag/Delft en Rotterdam. Kleij is van dat project de ambtelijke 'voortrekker'. Ook de A4-aanleg kan volgens hem profiteren van de concurrentie op de bouwmarkt. Dat het rijk slechts 475 miljoen euro beschikbaar heeft, terwijl provinciebestuurder Norder berekende dat daarvoor 490 miljoen euro nodig is, moet volgens Kleij geen probleem opleveren. "De honger naar werk zal vermoedelijk nog verder toenemen als straks de grote karweien van de HSL en de Betuwelijn klaar zijn. Dan kan de prijzenslag nog scherper worden."

Volgens gedeputeerde M. Norder (PvdA, Verkeer) wordt vermoedelijk in maart begonnen met de politieke procedure voor aanleg van de A4. Dan begint een wettelijk vereiste milieu-effectrapportage (MER). Daarbij wordt ondermeer gekeken naar de consequenties voor woonwijken van Schiedam en Vlaardingen. "Het luchtverontreinigingsprobleem voor zeker 1270 huizen moet absoluut worden opgelost. Anders gaan we nooit akkoord", aldus woordvoerder A. Steekelenburg van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Ook wordt nagegaan of het plan van de Delftse actievoerder B. van der Chijs voor een verbreding van de Veilingroute naar de Maasdijk wellicht een betere oplossing is dan een A4 door groengebied Midden-Delfland. Volgens Norder zal anderhalf jaar zijn gemoeid met die milieustudie, inclusief de politieke besluitvorming.

Norder weet nog steeds niet hoe de 'groene inpassing' van de A4 door Midden-Delfland kan worden betaald. De gedeputeerde gaf eerder aan dat hij daarvoor zo'n 125 miljoen euro nodig acht. Er wordt nog onderhandeld met andere ministeries over bijdragen, 'maar er is nog geen witte rook', aldus Norder tegenover de Staten.

Haagsche Courant 8 januari 2004.


Bouwer A4 krijgt beheer snelweg onder zijn hoede

DELFT | De aannemer die de A4 Midden–Delfland gaat voltooien, wordt ook verantwoordelijk voor het beheer van de omstreden weg tussen Delft en Schiedam. Dat stelt directeur-generaal Keijts van Rijkswaterstaat. Keijts wil naar een nieuwe vorm van aanbesteding die de aannemers meer verantwoordelijkheden geeft. "Dan zal de de aanleg vanzelf een stuk beter worden", zo redeneert de directeur generaal.

Haagsche courant 13 januari 2004


Geen studie naar 'platte' A4 en echte rijksweg Westland

door Henk de Kat

DEN HAAG | Minister Peijs (VVD, Verkeer) wil geen onderzoek doen naar aanleg van rijksweg A4 tussen Delft en Rotterdam op maaiveldhoogte, ook al is zo'n plat stuk asfalt de goedkoopste oplossing.

Ook wil ze geen studie verrichten naar het alternatief van een 'echte' rijksweg A54 langs het Westland, vanaf Wateringse Veld naar de Maasdijk. Ze wil alleen kijken of de bestaande Veilingroute, die enkelstrooks is, kan worden opgekrikt tot dubbelstrooks 'autoweg 54'. Dit blijkt uit de ontwerp-Startnotitie van de minister, het wettelijk voorgeschreven plan van aanpak. Eerst moeten allerlei milieutechnische en bouwkundige studies worden verricht; eind 2006 is het moment aangebroken voor een aanlegbesluit door de Tweede Kamer van de A4 óf die A54. In 2007 kan dan concreet de bouw beginnen van de uitgekozen nieuwe weg tussen de Haagse en Rotterdamse regio, volgens planning rijden in 2010 de eerste auto's.

De Zuid-Hollandse provinciebestuurder Norder (PvdA, Verkeer), bedenker van een breed aanvaard A4-plan waarmee hij het vastgelopen debat over deze al veertig jaar omstreden rijksweg weer op gang kreeg, praat volgende week met de minister over de precieze onderzoeksopdrachten in de Startnotitie. In een spoedvergadering gisteren van de verkeerscommissie uit Provinciale Staten kreeg hij van VVD, CDA en LPF de boodschap mee dat aanleg van een 'platte' A4 tóch moet worden bekeken. "Om een kostenvergelijking te hebben", aldus CDA'er Koop. Maar de gedeputeerde vermoedde dat de minister daarvoor niet te porren zal zijn. "Ze wil geen studie naar iets wat zeer onwenselijk is, en waar de regio volstrekt op tegen is".

Norders eigen PvdA, GroenLinks, D66 en SGP/CU waren bezorgd dat met de Startnotitie de 'kwaliteit uit het A4-plan van Norder' verdwijnt, aangezien het in de notitie vooral draait om de eis van Peijs dat de wegaanleg niet meer mag kosten dan de door de Kamer beschikbaar gestelde 475 miljoen euro. Niet gerept wordt over de 125 miljoen euro voor natuurontwikkeling in Midden-Delfland die Norder als compensatie wil. "Zo glijdt het plan af", vreesde Ouwehand van GroenLinks. Maar de gedeputeerde was daar niet bang voor. "Natuurontwikkeling wordt op andere manieren gefinancierd." Hij billijkte ook het voorstel van Peijs om als alternatief voor de A4 alleen te kijken naar een bredere 'autoweg' langs het Westland. "De status van 'rijksweg' houdt in dat aan allerlei ontwerp-eisen moet worden voldaan. Dit zou betekenen dat je de bestaande Veilingroute eerst helemaal moet afbreken."

Haagsche Courant 29 januari 2004


'OV geen alternatief A4 Midden-Delfland'

DELFT | Beter en uitgebreider openbaar vervoer is geen alternatief voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Dat concludeert het ministerie van Verkeer. Wethouder Grashoff is het daarmee oneens. Hij denkt met de beschikbare 475 miljoen euro voor de weg het OV flink te kunnen verbeteren. De conclusie van het ministerie staat in de zogeheten Startnotitie, een nota met alle varianten die worden onderzocht voor een definitief besluit valt over de aanleg van de weg door Midden-Delfland. Het ministerie zegt in de nota dat al geplande OV-projecten onvoldoende soelaas bieden.

Haagsche Courant 29 januari 2004

19 april 2024