Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland verteld

Op 5 maart 2004 's middags werd de website behorende bij het project "Oral History Midden-Delfland" (Gesproken Geschiedenis Midden-Delfland) officieel geopend door de heer F.D. (Erik) van Heijningen, gedeputeerde voor o.a. Cultuur en Communicatie bij de provincie Zuid-Holland. Dit project is geïnitieerd en wordt gedragen door de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk.

Doel van dit project is de uit diverse interviews verkregen informatie voor een groot publiek beschikbaar te stellen. De mdmw website is daar het eerste product van. Later dit jaar zullen in Midden-Delfland op diverse plaatsen en ook op de Beestenmarkt in Delft "audiopalen" worden geplaatst waar men informatie kan krijgen over de plaats waar de paal staat en over het boerenleven in het algemeen. Mensen bellen met hun mobile telefoon het aangegeven nummer en krijgen vervolgens de bijpassende informatie te horen. De paal op de Beestenmarkt wordt juist daar neergezet omdat boeren vroeger hier naartoe kwamen om hun vee te verhandelen.

Oral History Midden-Delfland - 5 maart 2004
Toespraak van de heer Van Heijningen.

Trudy Werner-Berkhout sprak in de afgelopen paar jaar met een groot aantal oudere inwoners van Midden-Delfland en publiceerde hun verhalen op de website. Bij de presentatie van de website waren de meeste geïnterviewden ook aanwezig om getuige te zijn van het resultaat. Jacques Moerman voegde artikelen toe over een aantal monumenten in Midden-Delfland en over het agrarisch leven in en om de verschillende dorpskernen van Midden-Delfland

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, oud burgemeester van Schipluiden en beschermvrouwe van de Midden-Delfland Vereniging, interviewde twee van de door Trudy geïnterviewden: mevrouw Zonneveld en de heer Van Woerden vertelden over hun vroege herinnering van het leven en werken op de boerderij in Midden-Delfland.

Het project "Oral History Midden-Delfland" is ook vooral bedoeld een levend project te zijn. De website, ontwikkeld door Ton Gloudemans, is flexibel op gezet. Hierdoor kunnen meerdere auteurs teksten en fotomateriaal zelfstandig publiceren. Lezers kunnen reageren op de artikelen. Ook zal de website binnenkort gebruikt gaan worden voor projecten op de scholen in de gemeente Midden-Delfland.

Oral History Midden-Delfland - 5 maart 2004
Marja van Bijsterveldt in gesprek met mevrouw Zonneveld en de heer Van Woerden.

Neem eens een kijkje in het leven in Midden-Delfland in de periode van 1900-1979 op internet adres: www.middendelflandismensenwerk.nl of kortweg: www.mdmw.nl.

Links:

19 april 2024