Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Geld beschikbaar initiatieven Midden-Delfland

Schiedam, 7 januari 2004
Het DOP NOAP-fonds steunt ieder jaar uiteenlopende projecten in Midden-Delfland. Particulieren en belangenorganisaties kunnen een subsidie aanvragen bij het Recreatieschap Midden-Delfland.

Recreatieschap Midden-Delfland

Met het DOP NOAP-fonds kunnen duurzame projecten worden gestimuleerd, die het in stand houden van het agrarisch karakter beogen, milieuverbeterende activiteiten realiseren en de restauratie van cultuurhistorische elementen en bouwwerken mogelijk maken. Verenigingen, particulieren en belangenorganisaties die zich met deze kerntaken bezig houden, kunnen hun project aanmelden voor een financiële ondersteuning.

In 2003 zijn dertien subsidies toegekend. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de smalle, karakteristieke landbouwwegen waar dagelijks fietsers verkeren heeft er toe geleid, dat verkeersmaatregelen getroffen gaan worden voor het ontmoedigen van sluipverkeer. Voor de uitbreiding van het oppervlaktewater bij een camping is een bedrag gehonoreerd. Het realiseren van dit soort projecten behartigt vaak meerdere belangen. Door het oppervlaktewater door te trekken naar bestaande wateren, kan meer regenwater worden afgevoerd en blijft de kwaliteit van het water langer op peil. Andere projecten, zoals het plaatsen van milieuvriendelijke beschoeiing langs watergangen, het aanleggen van riolering of het herstellen van een historische brug, dak, erf of karnmolen, is een financiële bijdrage toegezegd. In de omgeving van de Vlaardingervaart en de Boonervliet komen drie uitzichtpunten en in de Eendenkooi Aalkeetbuitenpolder wordt een schuur omgebouwd tot informatiegebouw.

DOP NOAP-fonds
Het geld uit het DOP NOAP-fonds (Definitieve Opslagplaats Noordoost Abtspolder) is afkomstig van havenbedrijven, die in het verleden hebben betaald voor het storten van havenslib. De beheerder van het fonds is het Recreatieschap Midden-Delfland, onder voorzitterschap van gedeputeerde Marnix Norder, in samenwerking met de Reconstructiecommissie Midden-Delfland. Het recreatieschap verzorgt de beoordeling van de verzoeken.

Recreatieschap Midden-Delfland P/a G.Z-H Postbus 341 3100 AH Schiedam Telefoon 010-298 10 10

19 april 2024