Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Wilgen knotten in Midden-Delfland

Langs wegen en sloten in Midden-Delfland staan gelukkig nog veel Knotwilgen, die daarbij mede het karakter van Midden-Delfland bepalen. Elke drie tot vijf jaar moeten deze wilgen geknot worden. Dat wil zeggen dat alle uitlopers, die vanuit de verdikking (de knot) boven aan de stam zijn uitgegroeid, tot op de knot worden afgezaagd. Zou dit niet gebeuren dan worden de uitlopers te lang en te zwaar en dit vergroot de kans op omwaaien.

Wilgen knotten is een arbeidsintensieve klus en is niet helemaal zonder gevaar. Vroeger knotten boeren veelal zelf de wilgen. Het hout werd vaak weer op de boerderij gebruikt. Maar geleidelijk aan werd er steeds minder onderhoud gepleegd door boeren en overheden (laat staan nieuwe wilgen aangeplant).

In 1976 al riep de ANWB vrijwilligers op om mee te helpen met het knotten. Onder leiding van mentoren ontstonden zo knotgroepen in het hele land. De Werkgroep "Wolf" vindt zijn oorsprong in deze ANWB actie. Elke 14 dagen is deze groep actief in Midden-Delfland. Twee andere in Midden-Delfland werkzame groepen zijn de 'Knotgroep Midden-Delfland' en de knotgroep van de KNNV regio Delft.

Op zaterdag 27 november 2004 was de Knotgroep Midden-Delfland in de Dijkpolder, bij Maasland, met ruim 20 mensen aan het werk. Hier werd het knotwerk van een vorige keer voortgezet: een rij oude knotwilgen naast een weiland en langs een polderslootje. De taakverdeling groeit zo'n beetje vanzelf: sommigen klimmen onmiddellijk de knotwilgen in en beginnen met zagen, een tweede groep zaagt de takken op maat (dikke stammen apart) en weer een derde groep maakt takkenbossen.

De takkenbossen worden weer gebruikt op de Vlietlanden van Natuurmonumenten om afgekalfd vlietland te herwinnen van de omliggende vlieten. De takkenbossen worden in het water gelegd en vastgezet. Gemaaid gras wordt weer op de takkenbossen gegooid. Zo ontstaat een nieuw stukje natuur waar veel diersoorten gebruik van maken. Een bijkomend voordeel van deze methode van rietland terugwinning is dat het voor mensen moeilijker is om in dit unieke en beschermde natuurgebied te komen.

Naast het nuttige van wilgen knotten is het werken in de natuur ook een gezellige en ontspannende inspanning. Tijdens het werk maar zeker ook in de pauze met de erwtensoep wordt gezellig gekeuveld. De productie van de 4-urige knotdag in Maasland is 10 tot 15 wilgen, inclusief het maken van de takkenbossen. Dat is natuurlijk niet genoeg om alle wilgen in heel Midden-Delfland zo te onderhouden. Dus, iedereen die houdt van het werken in de natuur is van harte welkom bij een van de groepen en levert zo een nuttige bijdrage aan het landschap van Midden-Delfland.

Het onderhoud van het cultuurlandschap van Midden-Delfland heeft ook de aandacht van de regionale overheden. Op initiatief van de gemeente Schipluiden (nu Midden-Delfland) is het Groenfonds Midden-Delfland gevormd met bijdragen van Delft en Den Haag. Hoofdlijnen van beleid van het fonds zijn: 1. Behoud en versterking van het agrarisch cultuurlandschap en 2. Versterken van de stad-land relatie. De WLTO afd. Delflands Groen en Agrarisch natuurvereniging Vockestaert hebben in november 2002 op verzoek van de gemeente een voorstel gemaakt waarin onder andere vergoedingen voor 'groene diensten' zijn opgenomen. Helaas is anno 2004 het Groenfonds nog niet operationeel en moet ook Brussel (EU) de regeling nog toetsen.

Pauze met erwtensoep

Een deel van de 'opbrengst' van de knotwerkdag

18 april 2024